Fundacja "POLSKA KORONA"


STATUT FUNDACJI "POLSKA KORONA" /fragment/ Rozdział II 7. Celami Fundacji są: 1. pomoc młodzieży polskiej i polonijnej w edukacji historycznej, kulturalnej, w wychowaniu w wartościach etycznych i moralnych. 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. wsparcie finansowe najsłabszych bytowo grup młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem placówek patronackich ; 2. zakup książek, odzieży i tym podobnych rzeczy dla najbardziej potrzebujących ; 3. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ; 4. organizowanie i finansowanie wykładów i prelekcji ; 5. wsparcie działań innych instytucji i organizacji oraz osób zmierzających do podobnych celów ; 6. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji. ADRES FUNDACJI 40-012 KATOWICE, ul. Dworcowa 15 tel./fax (032) 206 55 02 Konto bankowe: PKO BP III/O Katowice 10202339-1094-270-1 NIP 644-28-50-017

Pretendent do tronu Rosji Paweł II nadał tytuł Kniazia Imperium Rosji W.Ks.Wierzchowskiemu
Literatura: 1. Herbarz. Nadania godności szlacheckich i arystokratycznych w Polsce 1992-1995. Wyd. Sapientia, Kraków 1996. 2. Stefan Oberleitner, Ordery, odznaczenia i odznaki III Rzeczypospolitej Polskiej 1990-1999, Wyd. IV poprawione i uzupełnione, Toruń 2000. 3. Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.