O nas

Rok założenia:
1991

Teren działania:
Polska i środowiska polonijne w różnych krajach

Przywódca:
Regent Polski i PRM Leszek Wielki Książę WIERZCHOWSKI, Wielki Kniaź Ukrainy-Rusi, Kniaź Imperium Rosji, Emir Tatarów

Na zdjęciu: Jego Królewska Wysokość Regent Polski
i PRM Leszek Wielki Książę Wierzchowski z Małżonką
Zofią Wielką Księżną Nawarską – Wierzchowską

Leszek Wierzchowski z Małżonką

Foto: STIVI

POKŁON DLA MONARCHII

BÓG – KRÓL HONOR – OJCZYZNA

Żyjemy w czasach, gdy to, co wydawałoby się utopijne lub niemożliwe, staje się aż nazbyt oczywiste i realne. To właśnie niedawno – w XX stuleciu człowiek po raz pierwszy poleciał w kosmos, a nawet wylądował na Księżycu.W ciagu jednej nocy został obalony pilnie strzeżony przez wojsko i otoczony minami Mur Berliński. Bez światowej wojny rozpadł się Związek Radziecki, a szereg jego satelitów zmieniło ustrój. Dlaczegóż więc – wobec takich radykalnych w dziejach ludzkości faktów – nie mogłaby zostać wprowadzona w Polsce nowoczesna dziedziczna monarchia konstytucyjna?

Nadanie Tytułu Hrabiowskiego

My – Członkowie i Sympatycy Polskiego Ruchu Monarchistycznego – nie patrzymy, jakie kto ma pochodzenie społeczne, lecz co sobą reprezentuje. Wychodzimy z założenia, że szlachcic naszych czasów to człowiek szlachetny. Opowiadamy się za dziedzicznością najwyższej władzy w państwie. Król – raz wybrany w powszechnych wyborach, miałby również dziedziczną odpowiedzialność, która spadałaby na jego syna, a nawet na wnuka.

Na zdjęciu: Akt nadania tytułu hrabiowskiego dla Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Dominikany w Watykanie Cesara Ivana Feris Paiewonskiego przez Regenta Polski i Polskiego Ruchu Monarchistycznego Leszka Wielkiego Księcia Wierzchowskiego

Chodzi nam o odrodzenie w społeczeństwie tzw. wyższych wartości, jakimi są: patriotyzm, honor, uczciwość, godność osobista i narodowa, poszanowanie własności, szacunek do najwyższej władzy w państwie – dziś dla urzędu Prezydenta, a w przyszłości – dla majestatu Króla.

Skupiamy w Polskim Ruchu Monarchistycznym zwolenników monarchii w Polsce i wśród Polonii. Ludzie szlachetni są w różnych grupach społecznych. Chcemy wyłonić spośród nich działaczy i wysokiej klasy fachowców.

Wreszcie – chcemy na drodze prawnej wprowadzić w Polsce dziedziczną monarchię konstytucyjną.

My, zwolennicy idei królewskiej, skupieni w Polskim Ruchu Monarchistycznym, działamy odważnie i rozważnie!
Czas pracuje dla nas!

Monarchię można wprowadzić w wyniku powszechnego referendum, w wyniku uchwały Zgromadzenia Narodowego, wreszcie – dekretem Prezydenta Polski.

Tak nam dopomóż Bóg!

* * *

Polski Ruch Monarchistyczny ma prawo potwierdzania starych tytułów szlacheckich
i arystokratycznych i nadawania nowych za zasługi: dla dobrego imienia Polski/twórcze, naukowe, rozwój gospodarczy kraju/, za działalność charytatywną i krzewienie idei monarchii.

Ponadto PRM za zasługi nadaje ordery i odznaczenia monarchistyczne. Natomiast wyłącznie za twórczy wkład w rozwój idei monarchistycznej nadawany jest tytuł Doktora Monarchii.

* * *

Polski Ruch Monarchistyczny Herb

Prorok polskiej monarchii!

Podobno nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, przynajmniej dla zawistnych. A jednak !…

Oto niektóre z dowodów uznania Regenta Polski i Polskiego Ruchu Monarchistycznego
Leszka Wielkiego Księcia WIERZCHOWSKIEGO;

Nadanie tytułu emira / księcia /
Nadanie tytułu emira /księcia/
Nadanie Orderu Króla Daniły Halickiego / L.W.Ks.Wierzchowski był drugim Polakiem – po Papieżu Janie Pawle II – który otrzymał to wysokie odznaczenie /
Nadanie Orderu Króla Daniły Halickiego
Nadanie stopnia generała – majora
Nadanie Stopnia Generała - Majora
Dyplom Akademika Międzynarodowej Akademii Informatyzacji przy ONZ
Dyplom Akademika Międzynarodowej Akademii Informatyzacji