Biuletyn Informacji Publicznej
Polski Ruch Monarchistyczny
ul. Dworcowa 15,
40-012 Katowice
NIP: 6442896611
REGON: 271787748

Zgodnie z art. 10 Ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek należy przesłać na adres Polskiego Ruchu Monarchistycznego.

Redaktor
Leszek Wierzchowski
wierzchowski-leszek@wp.pl
32 206 55 02