BIP

Rejestr Umów Polskiego Ruchu Monarchistycznego

L.P.
Numer umowy
Data zawarcia umowy
Miejsce zawarcia umowy
Okres obowiązywania umowy (od – do)
Oznaczenie stron umowy
Oznaczenie przedstawicieli stron umowy
Przedmiot umowy
Wartość przedmiotu umowy
Tryb zawarcie umowy
Dodatkowe informacje
1
Aneks nr 4 do umowy najmu lokalu użytkowego
01.03.2023
Katowice
01.03..2023 – nieokreślony
Akademicki Związek Sportowy Katowice

Polski Ruch Monarchistyczny

Wiceprezes Beata Widawska, Wiceprezes Aleksander Fangor

Regent Leszek Wierzchowski

umowa najmu
173,10 zł
negocjacje
2
umowa SI/02/03/2023
16.03.2023
Katowice
16.03.2023 – 15.03.2024
Media Interaktywne

Polski Ruch Monarchistyczny

Właściciel Piotr Urbanik

Regent Leszek Wierzchowski

wdrożenie nowego serwisu internetowego
3 690,00 zł
negocjacje