Kontakt

Adres:

Polski Ruch Monarchistyczny

Rada Regencyjna
ul. Dworcowa 15, 40-012 Katowice

Telefon:
32 / 206 55 02

Konto bankowe:
PKO BP SA III o/Katowice
04 1020 2313 0000 3102 0117 0851