Zarząd

RADA REGENCYJNA

Regent Polski i PRM – Leszek Wielki Książę WIERZCHOWSKI.

Zastępca Regenta – Zofia W. Ks. Nawarska-Wierzchowska

Minister Rady Regencyjnej PRM – Teodor ks. Olszewski

URZĄD KANCLERZA PRM

Wielki Kanclerz PRM – Bogdan ks. Olek von Myslowitz
Kanclerz PRM – Jacek hr. Kocot

 

Urzędujący Książęta Terenowi PRM :

  1. Książę Śląski – Bogdan ks. Olek von Myslowitz

  2. Księżna Łódzka – Anna ks. Ohde

  3. Książę Warszawski – Dariusz hr. Kulikowski

Dyplom św. Stanisława

Z listów do Polskiego Ruchu Monarchistycznego

Serdecznie dziękuję za przysłanie mi czasopisma „Nowa Monarchia”, cieszy mnie to, że bardzo Wam zależy na polskiej tradycji, która w dzisiejszych bardzo niebezpiecznych czasach ma decydujące znaczenie. Narody, które kultywują swoją tradycję, mają znacznie większe szansę zdać ten przyszłościowy egzamin niż inne narody. Właśnie w tym celu Polska potrzebuje swej tradycji i w tej pracy życzę Wam dużo sukcesów