Odznaczenia

Ordery i odznaczenia projektował

Paweł książę OSTROWSKI

1. Order Regencji na Wielkiej Wstędze z Gwiazdą
2. Order Zakonu Rycerzy Polskiej Korony I-szej klasy
3. Order Króla Bolesława Chorobrego /awers/
4. Medal Orła Białego /awers/
5. Krzyż Wierności /awers/
6. Złoty Krzyż im. Leszka W.Ks. Wierzchowskiego
7. Krzyż Purpurowego Serca
8. Krzyż Jerozolimski, u góry Znak honorowy darczyńcy
na rzecz Kościoła Rzymsko-Katolickiego