Hymn

Hymn Polskiego RuchuMonarchistycznego

Polsko wykrotów, kolein,
Ojczyzno splątanych wciąż dróg,
mówimy Ci słowa nadziei ,
gdyż prawdą oświecił nas Bóg !
Za Wiarę , Króla i Prawo –
– to nasze przesłanie i myśl,
pod Berłem staniemy z powagą,
gdy Naród zpragnie Go dziś !
REFREN:
Wrócisz, Monarchio,
na Matki łono,
gdzie ideały
podeptał czas
– komu Bóg bliski
Ojczyzna, Honor,
z dumą Koronie
przywróci blask !
Polsko schorzałych i głodnych,
Ojczyzno wygnanych na bruk,
niesiemy Ci słońce pogody,
tę pracę powierzył nam Bóg !
Za Prawo, Wiarę i Króla –
to nasza modlitwa i głos,
by siłą tradycji wykuwać
szczęśliwy i godny swój los !

REFREN:…………….

Polsko pomrocznej zatraty,
Ojczyzno zbłąkanych Twych sług,
dajemy Ci oręż odwagi,
by łaską napełnił nas Bóg !
Za Króla Wiarę i Prawo –
– to nasze wyznanie i cel,
pragniemy iść w przyszłość z Monarchą
-Ty, Królu, chleb mądrze nam dziel!

REFREN:…………….

Słowa: Sławomir L. hr. WYSOCKI

Hymn

Nadanie Orderu Króla Daniły Halickiego

Muzyka: Mieczysław Czarnecki